1. Նշված բառակապակցություններից ստեղծի՛ր ճիշտ նախադասություն:
 
Մեխանիզմները :
 
Երբ օգտագործում ենք որևէ մեխանիզմ, եթե մենք շահում ենք ճանապարհի մեջ, ապա , դրանում է կայանում
 
2. Բերված ցանկից ընտրի՛ր ճիշտ պնդում կամ պնդումներ ՕԳԳ-ի վերաբերյալ.