103 կգ զանգվածով բեռը բարձրացնում են շարժական ճախարակով՝ պարանի ազատ ծայրի վրա կիրառելով 806 Ն ուժ:
Ընդունել g10Նկգ
Որոշի՛ր, թե որքան է ճախարակի ՕԳԳ -ն: 
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ ճախարակի ՕԳԳ-ն  % է:
 
image279.jpg