Թեք հարթությամբ \(m\) \(=\) 15 կգ զանգվածով բեռը հավասարաչափ տեղափոխելիս բեռին կապված ուժաչափը ցույց էր տալիս F1 \(=\)44 Ն:
Հաշվի՛ր թեք հարթության ՕԳԳ -ն, եթե նա ունի \(l\)\( =1,8\) մ երկարություն և \(h = 30\ \)սմ բարձրություն, ընդունել g10Նկգ
  
скачанные файлы (7) - Copy - Copy.png
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականների ճշտությամբ:
  
Պատասխան՝ թեք հարթության ՕԳԳ -ն % է: