m1 \(=\)94  կգ զանգվածով բեռը լծակի օգնությամբ բարձրացրին S1 \(=\) 20 սմ՝ նրա երկար բազկի վրա ազդելով F2 \(=\)246 Ն ուժով:
 
Որքա՞ն իջավ այդ ուժի կիրառման կետը, եթե լծակի ՕԳԳ -ն \(80\)% է:
 
Ընդունել՝ g10Նկգ
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ ( \(2\) նիշ ստորակետից հետո):
 
Պատասխան՝ ուժի կիրառման կետն  իջավ  մ:
 
images (7).jpg