Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Կազմել նախադասություն և ընտրել ճիշտ պատասխանը 2Մ.
2. Հաշվել օգտակար աշխատանքը և կորուստները 2Մ.
3. Որոշել կատարված և օգտակար աշխատանքների տարբերությունը 4Մ.
4. Որոշել մեխանիզմի ՕԳԳ-ն 4Մ.