Մարմինը շարժական ճախարակով 3 մ բարձրացնելու համար մարդը պարանի ազատ ծայրը ձգում է 315 Ն ուժով:
 
Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ աշխատանք է նա այդ դեպքում կատարում:
 
Պատասխան՝ Ջ:
 
slide_9.jpg