Ջահը բարձրացնում են ոլորանի միջոցով, որի թմբուկի շառավիղը 11 սմ է, իսկ բռնակի երկարությունը՝ 50 սմ:
 
Գտի՛ր, թե որքա՞ն է ջահի զանգվածը, եթե բռնակի վրա կիրառվել է 400 Ն ուժ, g10Նկգ
Անհրաժեշտության դեպքում կլորացրու՛ տասնորդականի  ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ ջահի զանգվածը  կգ է: