Ոլորանի բռնակին ազդելով 76 Ն ուժով՝ ջրհորից մի դույլ ջուր հանեցին: Դույլի զանգվածը 3 կգ է, ոլորանի թմբուկի շառավիղը՝ 20 սմ, իսկ բռնակի երկարությունը՝ 53 սմ:
 
Գտի՛ր, թե ի՞նչ ծավալի ջուր հանեցին ջրհորից:
 
ρ=1000կգմ3 , g10Նկգ
 
Պատասխանը կլորացրու տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ ջրի ծավալը  լիտր է:
 
հիկի.jpg