\(P=\)930 Ն կշռով բեռը բարձրացնում են \(AB =l =\)10 մ երկարություն և \(BC = h =\)4 մ բարձրություն ունեցող թեք հարթությամբ:
Որոշի՛ր, թե շփման բացակայության դեպքում ինչքա՞ն պետք է լինի բեռը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ ուժը: Ընդունել g10Նկգ
скачанные файлы (7) - Copy - Copy.png
 
Պատասխան՝  Ն: