Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Շարժական և անշարժ ճախարակների մասին 2Մ.
2. Շարժական ճախարակին կիրառված ուժի որոշում 2Մ.
3. Շարժական ճախարակով բարձրացվող բեռի կշռի որոշում 4Մ.