Մարդը 0.5 վ-ում \(1\) քայլ է կատարում: Յուրաքանչյուր քայլի երկարությունը 75 սմ է:
 
Որքա՞ն է նրա արագությունը՝ արտահայտած.
 
ա) սմ/վ-ով, բ) մ/վ-ով, գ) կմ/ժ-ով:
 
Պատասխանը կլորացրու հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ արագությունը                    
 
ա)  սմ/վ
 
բ)  մ/վ
 
գ)  կմ/ժ