Երկու զուգահեռ երկաթուղով դեպի նույն կայարանը հավասարաչափ շարժվում են l1 \(=\)650 մ երկարությամբ բեռնատար և l2\(= \)140 մ երկարությամբ մարդատար գնացքներ՝ համապատասխանաբար v1\( =\)  12 մ/վ և v2\(=\) 27 մ/վ արագություններով:
 
Որքա՞ն ժամանակում մարդատար գնացքը կշրջանցի բեռնատարը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  վայրկյանում: