Oգտվելով ճանապարհի (\(s\)) կախումը ժամանակից (\(t\)) արտահայտող գրաֆիկից հաշվի՛ր մարմնի հավասարաչափ շարժման արագությունը, արտահայտված \(մ/վ\)-ով, 12 րոպեում մարմնի անցած ճանապարհն՝ արտահայտված կմ-ով, եթե արագությունը չի փոխվում:
 
Պատասխան՝  մ/վ է,
 
12 րոպեում մարմնի անցած ճանապարհն է՝  կմ:
 
Untitled00001.png