Երկու հավասարաչափ շարժում կատարող \(I\) և \(II\) մարմինների ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկի օգնությամբ, հաշվի՛ր յուրաքանչյուր մարմնի արագությունը:
 
Ո՞ր մարմնի արագությունն է ավելի մեծ:
 
Ի՞նչ ճանապարհ կանցնեն մարմինները 3 րոպեում:
 
grafik2.png
 
Պատասխան՝
 
\(I\) մարմնի արագությունը  մ/վ է, \(II\) մարմնի արագությունը  մ/վ է:
 
\(I\) մարմնի արագությունը  \(II\) մարմնի արագությունից:  
 
\(I\) մարմնի անցած ճանապարհը  մ է, \(II\) մարմնի անցած ճանապարհը  մ է: