Մարդը օդանավակայանի շարժվող շարժասանդուղքով դեպի վեր քայլելիս բարձրանում է 20 վ-ում, իսկ անշարժ սանդուղքով քայլելիս՝ 120 վ-ում:
 
Որքա՞ն ժամանակում շարժասանդուղքը կբարձրացնի իր վրա անշարժ կանգնած մարդուն: Մարդը և շարժասանդուղքը շարժվում են հավասարաչափ:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ շարժասանդուղքը իր վրա անշարժ կանգնած մարդուն կբարձրացնի  վայրկյանում: