Տրված արագությունը ներկայացրու՛ արագության նշված միավորով:
 
(Արդյունքը կլորացրու՛ միավորների կարգի ճշտությամբ):
92 կմ/ժ \(= \) մ/վ

42 մ/վ \(= \) կմ/ժ