Կազմի՛ր նախադասություններ.
 
1. Կորագիծ շարժման հիմնական բնութագրիչը հանդիսանում է  :
 
2. Հավասարաչափ շարժման դեպքում մարմնի արագությունը հաշվելու համար պետք է տրված լինեն :