Ո՞ր երևույթները կամ գործողություններն են բացատրվում իներցիայի երևույթով:
 
(Կարելի է նշել մի քանի պատասխան):