Ո՞ր երևույթն է  դիտվում, երբ երեխաները վարում են սքեյթբորդ:
 
Դիտվող երևույթն է՝