Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Շարժման հարաբերականություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Գնացքի ուղևորի շարժումը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ավտոմեքենայի շարժման հետագիծը

Բարդություն հեշտ

1
4. Տարբեր հետագծեր

Բարդություն հեշտ

2
5. Ինքնաթիռներ և հարաբերականություն

Բարդություն միջին

3
6. Շարժման հարաբերականություն

Բարդություն միջին

3
7. Ճանապարհի հաշվարկ

Բարդություն բարդ

6
8. Գնացք և ուղղաթիռ

Բարդություն բարդ

5
9. Արշավախմբի երթուղու երկարության հաշվարկ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ