Երկու հեծանվորդ տեղաշարժվում են ճանապարհով այնպես, որ նրանց միջև հեռավորությունը որոշ ժամանակ մնում է անփոփոխ:
 
Երկու հեծանվորդ գտնվում են շարժման մեջ ՝