Ուժաչափի զսպանակից սկզբում կախեցին 205 գ զանգվածով բեռը, որից հետո այն փոխարինեցին 0.339 կգ զանգված ունեցող բեռով:
 
Որոշի՛ր, թե ի՞նչ ուժով է յուրաքանչյուր դեպքում ձգվում զսպանակը և համեմատի՛ր արդյունքները:
 
Որոշի՛ր, թե զսպանակի վրա ո՞ր բեռի կողմից ազդող ուժն է մեծ և որքանով: 
  
(Ընդունի՛ր g=9,8մ/վ2)
 
Պատասխան՝ (կլորացրու՛ տասնորդականների ճշտությամբ):
  
Զսպանակը ձգված է  Ն ուժով,
 
երկրորդ դեպքում՝  Ն ուժով,
 
երկրորդ դեպքում այն  Ն-ով ավել է: