Վերամբարձ կռունկը 6 կՆ կշռով բեռը հավասարաչափ բարձրացնում է ուղղաձիգ դեպի  վերև:
 
Բեռի վրա ազդող ուժերը պատկերված են հատվածների տեսքով, որոնց ծայրակետին դրված սլաքը ցույց է տալիս ուժի ուղղությունը:
 
Գրի՛ր այդ վեկտորների երկարությունները՝ ընդունելով նշված մասշտաբը. \(1\) \(սմ\)-ին համապատասխանում է 6 \(կՆ\):
 
dinamometr16.png
 
Պատասխան՝ այդ ուժերին համապատասխանում են  սմ երկարությամբ վեկտորները: