Էլեկտրաքարշը քարշակում է հաջորդաբար իրար կցված երեք վագոն:
 
Շփման ուժն առաջին վագոնի վրա 8592 Ն է, երկրորդի վրա` 8939 Ն, իսկ երրորդի վրա` \(6000\) Ն:
 
Շփման ուժն էլեկտրաքարշի վրա \(11\) կՆ է:
 
Հաշվի՛ր էլեկտրաքարշի զարգացրած քարշի ուժը, եթե գնացքը շարժվում է հավասարաչափ:
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ կիլոնյուտոններով և կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ էլեկտրաքարշի զարգացրած քարշի ուժը  կՆ  է:
 
736de7e6cf57eacd64e3ea1b3711e38f.jpg