2.1 կգ զանգվածով փայտե չորսուն հավասարաչափ քաշում են հորիզոնական դրված տախտակի վրայով՝ \(k\) \(=\) 103 Ն/մ կոշտություն ունեցող զսպանակով:  
 
Զսպանակն ունի հորիզոնական դիրք:
 
Հաշվի՛ր զսպանակի \(x\) երկարացումը, եթե տախտակի և չորսուի միջև շփման գործակիցը μ \(=\) 0.31, g=9,8Նկգ:
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականի ճշտությամբ և ներկայացրու՛ սանտիմետրերով:
 
Պատասխան՝ զսպանակի երկարացումը մոտավորապես  սմ է: