Շարժվող ավտոմեքենայի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում են շարժիչի 1.05 կՆ քարշի ուժը, 600 Ն շփման ուժն ու 450 Ն օդի դիմադրության ուժը:
 
Որոշի՛ր այդ ուժերի համազորը և պարզի՛ր շարժման բնույթը:
 
Պատասխան՝
 
ուժերի համազորը  Ն,
 
շարժման բնույթը՝ :