Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Երեք ուժերի հնարավոր համազորը 4Մ.
2. Հրթիռի վրա ազդող ուժերի համազորի մեծությունն ու ուղղությունը 3Մ.
3. Ուժաչափի զսպանակը ձգող ուժերի համեմատում 3Մ.
4. Որոշել ուժերը պատկերող վեկտորների երկարությունները 3Մ.