Ուժաչափից կախված են 1.6 \(Ն\), 1.4 \(Ն\) և 0.7 \(Ն\) կշիռներով բեռներ:
 
Որքա՞ն պետք է լինի այն բեռի կշիռը, որով կարելի կլինի փոխարինել այդ \(3\) բեռները, որ ուժաչափի ցուցմունքը մնա նույնը:
 
Պատասխան՝ այդ երեք բեռը փոխարինող բեռի կշիռը հավասար է  \(Ն\):