Ուղղաձիգ դեպի վեր շարժվող հրթիռի քարշի ուժը 201 կՆ է, իսկ ծանրության ուժը՝ 82 կՆ:
 
Որոշի՛ր այդ ուժերի համազորը: Ինչպե՞ս է այն ուղղված:
 
Պատասխան՝ ուժի մեծությունը  կՆ է,
 
ուժի ուղղությունն է՝ (ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը)