Մարմնի վրա կիրառված և նույն ուղղով ուղղված F1 \(=\) 9 Ն, F2 \(=\) 4 Ն և F3 \(=\) 8 Ն և ուժերի համազորը \(R\) \(=\) 21 Ն:
 
Գտի՛ր ճիշտ պատասխանը: