Մարմնի վրա ազդում է երկու ուժ՝ F1 և F2=13 Ն, ընդ որում F1<F2:
 
Այդ ուժերի համազորի նվազագույն արժեքը \(R\) \(=\) 5 \(Ն\):
 
Հաշվի՛ր F1 ուժի արժեքը:
Հաշվի՛ր այդ ուժերի համազորի առավելագույն արժեքը:
 
Պատասխան՝ ուժի արժեքն է. F1 \(=\)  \(Ն\), համազոր ուժի առավելագույն արժեքն է՝ \(Ն\):