1. Կազմի՛ր նախադասություն տրված պնդումներից.

Մի ուղղի երկայնքով հակադիր ուղղություններով ուղղված երկու ուժերի համազորն ուղղված է մոդուլով  և նրա մեծությունը հավասար է 
 
Օրինակ, բեռը կախված է թելից: Այդ դեպքում թելի առաձգականության ուժի և բեռի կշռի համազոր ուժը
 
 
2. Նշի՛ր սխալ է, թե՞ ճիշտ.
 
Ուժը մարմնի արագության փոփոխության պատճառն է:
 
Պնդումը՝ :