Մարմնի վրա ուղղաձիգի ուղղությամբ ուժեր են ազդում:
 
F1 \(=\) 27 կՆ՝ դեպի վերև, և F2 \(=\) 34 կՆ ծանրության ուժը:
 
Որոշի՛ր այդ ուժերի համազորի մեծությունն ու ուղղությունը:
 
Պատասխան՝ համազորի մեծությունը  կՆ, ուղղությունը :