Դահլիճի երկարությամբ մանկական ավտոմեքենան ուղիղ գծով մի պատից հասավ մյուս պատը: Հաշվի՛ր նրա անցած ճանապարհը, եթե պատերի հեռավորությունը 46 մ է, իսկ մանկական ավտոմեքենայի երկարությունը՝ 1մ21սմ:
 
Պատասխանը ներկայացրու մետրերով, կլորացրու՝ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ:
 
00102711503512____1__640x640.jpg