Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նյութական կետ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հարցեր արբանյակ և նյութական կետ թեմաների շուրջ

Բարդություն հեշտ

1
3. Սահմանումներ, հասկացություններ

Բարդություն հեշտ

1
4. Շարժման տեսակներն ըստ հետագծերի

Բարդություն հեշտ

1
5. Գնդիկի ճանապարհի հաշվարկ

Բարդություն միջին

3
6. Գնդակի ճանապարհի հաշվարկ

Բարդություն միջին

3
7. Վերելակի անցած ճանապարհը

Բարդություն բարդ

5
8. Հեծանվորդի անցած ճանապարհը

Բարդություն բարդ

6
9. Գանձեր որոնողները (խնդիր)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար