Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Նյութական կետ 1Մ.
2. Սահմանումներ, հասկացություններ 1Մ.
3. Գնդիկի ճանապարհի հաշվարկ 3Մ.
4. Վերելակի անցած ճանապարհը 5Մ.