Երկրի արհեստական արբանյակը պտտվում է շրջանային ուղեծրով Երկրի մակերևույթից \(203\) կմ բարձրության վրա: Կարելի՞ է արդյոք արբանյակը համարել նյութական կետ լուսնի նկատմամբ:
 
Պատախան՝ 
 
photo.jpg