9 մ բարձրությունից բաց թողած գնդակը բախվեց գետնին և բարձրացավ 4 մ: Հաշվի՛ր  գնդակի անցած ճանապարհը:
 
Պատասխան. գնդակի անցած ճանապարհն է՝
 
 մ: