Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նյութական կետ, շարժման հետագիծ, ճանապարհ Նյութական կետ, շարժման հետագիծ, ճանապարհ՝ սահմանումներ, գաղափարներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նյութական կետ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել նշված պայմաններում տվյալ մարմինը նյութական կետ է, թե ոչ
2. Հարցեր արբանյակ և նյութական կետ թեմաների շուրջ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Նշվում են իրավիճակներ: Պետք է որոշել, թե որ դեպքում է կարելի արբանյակը համարել նյութական կետ
3. Սահմանումներ, հասկացություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սահմանումների իմացություն
4. Շարժման տեսակներն ըստ հետագծերի 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել նկարագրված շարժման տեսակն ըստ հետագծի
5. Գնդիկի ճանապարհի հաշվարկ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Որոշել գնդիկի ճանապարհը նկարագրված իրավիճակում
6. Գնդակի ճանապարհի հաշվարկ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Վերլուծելով գնդիկի շարժումը, որոշել գնդիկի ճանապարհը
7. Վերելակի անցած ճանապարհը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է վերլուծել վերելակի շարժումը և որոշել ճանապարհը
8. Հեծանվորդի անցած ճանապարհը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է վերլուծել շարժումը և հաշվել անցած ճանապարհը
9. Գանձեր որոնողները (խնդիր) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է որոշել գանձի գտնվելու վայրը` օգտվելով նկարագրությունից

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նյութական կետ՝ սահմանում, օրինակներ 00:15:00 միջին 10Մ. Սահմանում, վարժություններ նյութական կետի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նյութական կետ` սահմանում, օրինակներ, հեռավորության հաշվարկ 00:20:00 միջին 10Մ. Սահմանում, վարժություններ նյութական կետի վերաբերյալ, հեռավորության հաշվարկ
2. Հաշվարկային վարժություններ հեռավորությունների վերաբերյալ 00:20:00 միջին 17Մ. Հաշվարկային վարժություններ հեռավորությունների վերաբերյալ: Նյութական կետ