Ուղղանկյուն զուգահեռանիստի չափսերը հավասար են 8 սմ, 9 սմ և 3 սմ:
 
prjamoug_pallelepiped.png
 
Գտի՛ր այդ զուգահեռանիստի ծավալը:
 
Պատասխան՝ ծավալը հավասար է  սմ3: