1. Գնդիկների զանգվածները հավասար են:
 
Ցու՛յց տուր, թե ո՞ր գնդիկի խտությունն է  ավելի մեծ:
 
bub22.png
 
 
2. Ստորև բերված ցանկում նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
(Կարող է լինել պատասխանների մի քանի տարբերակ):
  
Եթե \(A\) գնդիկը պատրաստված է բետոնից, ապա ի՞նչ նյութից կարող է պատրաստված լինել \(B\) գնդիկը: