Հայտնի է, որ գունդը պատրաստված է պղնձից:
 
Գնդի ծավալը հավասար է 0.007 մ3, իսկ զանգվածը՝ 62.3 կգ է:
 
ρ=8900կգմ3
 
Պարզի՛ր, գնդի ներսում խոռոչ կա, թե՞ ոչ: