Տրված ծավալներն արտահայտիր խորանարդ մետրերով: 
 
31.7415 կմ3 \(=\)  մ3

215533 սմ3 \(=\)  մ3

1695 դմ3 \(=\)  մ3