Տրված ծավալներն արտահայտիր նշված միավորներով:
  
92.05 դմ3 \(=\)  սմ3

1425 սմ3 \(=\)  մմ3

288 դմ3 \(=\)  մմ3