Անկանոն ձև ունեցող քարի ծավալը որոշելու համար այն կապեցին թելով և ընկղմեցին ջրով լցված չափագլանի մեջ: Սկզբում չափագլանի մեջ լցրած էր 59 մլ ջուր:
 
Քարն ընկղմելուց հետո ջրի մակարդակը հասավ 68 մլ:
 
Որոշի՛ր քարի ծավալը՝  մլ:
 
Պատասխանն արտահայտի՛ր խորանարդ սանտիմետրերով:
 
 սմ3:
 
Պատասխանն արտահայտի՛ր խորանարդ մետրերով:
 
 մ3
 
(պատասխանը գրի՛ր տասնորդական կոտորակների տեսքով)