65 գ զանգվածով կարտոֆիլն ունի 51 սմ³ ծավալ:
 
Գտի՛ր կարտոֆիլի խտությունն և կլորացրու՛այն մինչև հարյուրերորդական նիշը:
 
Պատասխան՝  գ/սմ3: