Նույն ծավալով մարմարե և պարաֆինե գնդերի արանքում թելով կապված, սեղմված զսպանակ կա: Թելն այրում են, և սեղմված զսպանակն ուղղվելով՝ գնդերը շարժման մեջ է դնում: Ի՞նչ արագություն է ձեռք բերում գունդը, եթե պարաֆինե գնդի արագությունը 0.3 մ/վ է:
 
Մարմարի և պարաֆինի խտությունները համապատասխանաբար հավասար են՝ \(2700\) կգ/մ³ և \(900\) կգ/մ³: 
 
Պատասխան՝ մարմարե գնդի արագությունը  մ/վ է:
 
шары.jpg