Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ծավալ 2Մ.
2. Մարմնի խտության հաշվարկ 3Մ.
3. Ծավալի չափման միավորներ 3Մ.
4. Ծավալի չափման միավորների կիրառում 3Մ.
5. Հավասար զանգվածներով մարմինների խտությունների համեմատումը 4Մ.