Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Մարմնի խտության հաշվարկ 3Մ.
2. Ծավալի որոշումը 3Մ.
3. Լիտրից և միլիլիտրից անցում ծավալի այլ միավորների 4Մ.
4. Հեղուկների ծավալների և խտությունների համեմատությունը 3Մ.
5. Զանգվածի որոշումը ծավալի և խտության միջոցով 4Մ.
6. Պարզել, գնդիկի ներսում խոռոչ կա, թե՞ ոչ 1Մ.