Ջրով լցված 20 սմ2 հիմքի մակերես ունեցող խորանարդաձև անոթի մեջ գցեցին 3 գսմ3խտությամբ նյութից պատրաստված մարմին: 
 
Որոշի՛ր այդ մարմնի զանգվածը, եթե ջրի մակարդակը անոթում բարձրացավ 14 սմ-ով:
 
Պատասխան՝ մարմնի զանգվածը  գ է: